Har vi glemt at sex-trakassering faktisk er forbudt?

Det er ikke opptil Ap alene å beslutte hvordan varslesakene skal avsluttes. Det kan ikke utelukkes at en eller flere av trakasseringssakene kan være lovbrudd. En god idé hvis Trond Giske vil unngå å havne i retten med noen av sakene han har i bagasjen er å si unnskyld og høres ut som han mener det.

Aps granskning av varslingssakene mot Trond Giske skal ha vist at kvinnene (eller i alle fall mange nok av dem) framstår med troverdighet. Selv om saksbehandlingen ikke er sluttført og det sikkert kan bli diskusjon om nyanser, kan vi anse denne delen av “kampen om sannheten” som et tilbakelagt kapittel. Det har foreligget kritikkverdig oppførsel fra Trond Giske.

Spørsmålet da, blir: Hva så? Partene skal fortsatt si sitt. For en sykmeldt Giske har hensynet til familien, ifølge hans uttalelser da han trakk seg som Ap-nestleder sent søndag veid tungt. Hensynet til også ofrene for oppførselen hans og partiet han har bragt ut i en alvorlig krise bør tilsi at han medvirker til at sluttbehandlingen av sakene kan gå raskt. Han har allerede påført varslerne en stor tilleggsbelastning, ved på anklage dem for falske varsler. Selv om man må ha den aller største respekt for hensynet til familien, var det fortsatt overraskende lite anger og ydmykhet å spore i gårsdagens uttalelser, da Giske nok en gang kom sin partileder i forkjøpet og trakk seg dagen før sentralstyret skulle samles.

Men det er ikke sikkert disse sakenes skjebne avgjøres av Ap alene. Det har også betydning om det som har skjedd er ulovlig og om noen av ofrene vil eller kan forfølge dette. I debatten om Giske-saken og politisk ukultur virker det som vi har glemt at seksuell trakassering er forbudt, både i og utenfor arbeidslivet. Opplever man trakassering på jobb, strider det med det Arbeidsmiljøloven. Men seksuell trakassering er ulovlig også i henhold til Likestillingsloven, og her slipper ikke organisasjonslivet unna.

Hva er seksuell trakassering?
La oss ta en liten kikk på definisjonen av seksuell trakassering. Dette avsnittet er klippet fra nettsidene til Store Norske leksikon:

“Som seksuell trakassering regnes «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.» I «seksuell» ligger at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. «Oppmerksomhet» omfatter både verbal og fysisk atferd. (…)
Personer som har blitt utsatt for seksuell trakassering i strid med loven kan kreve både erstatning for økonomisk tap og oppreisning for ikke-økonomisk tap. Oppreisning fastsettes skjønnsmessig, til det som er rimelig ut fra skadens omfang og art, partenes forhold og omstendighetene for øvrig (likestillings- og diskrimineringsloven § 38). (…)
Grove tilfeller av seksuell trakassering vil i noen tilfeller også kunne rammes av straffeloven.

Det må vel være lov å oppsummere at gjennomgangstemaet i varslingene om Trond Giske har vært at de har oppfattet pågangen som svært plagsom. Hvor alvorlige sakene er utover dette, har vi foreløpig ikke, men saker fra media forteller at flere av ofrene har vært preget av det de har opplevd.

Å si unnskyld
Det er ikke alle ofre for noe ubehagelig eller krenkende som ønsker å ta sakene til rettsvesenet, selv om muligheten skulle finnes. I Giske-sakene har selv det å få ofrene til å framstå anonymt med sine historier sittet langt inne. Mange ofre for trakassering og overgrep ønsker å unngå belastningen av en rettssak. Noen ganger er det å bli trodd og få en beklagelse det man trenger for å legge saken bak seg. På den andre siden kan allmennpreventive hensyn tale for at noen slike saker faktisk havner i retten. Pressedekningen og kommentarfeltene i Giske-saken tilsier at det er overraskende stor forvirring ute og går når det gjelder hva slags “aggressiv sjekking” som faktisk er OK når man er på jobb som politiker eller statsråd.

“Jeg skjemmes, jeg angrer, det er veldig ubehagelig, men først og fremst er jeg lei meg på hennes vegne”.

Sitatet, som kommer fra en artikkel på VG Nett, er fra saken da en Ap-topp som ble tatt for upassende oppførsel overfor en mye yngre kvinne. I anstendighetens navn burde han få anledning til å bli glemt og legge saken bak seg. Men det må være lov å gi han honnør for å ha gjort det riktige, da saken ble avslørt. Forholdet var upassende både fordi jenta var mindreårig (under 18) da det startet, det var en svært stor aldersforskjell og en stor skjevhet i makt og posisjon mellom de to involverte. Saken førte til bråstopp i den politiske karrieren til at av partiets store talenter – og til en uforbeholden beklagelse fra han som hadde vært den sterke part.

Uttalelsen var spesielt viktig fordi han:

 1. Tok ansvar for sine handlinger
 2. Beklaget – på en måte som opplevdes troverdig
 3. Fokuserte på belastningen hans oppførsel og konsekvensene av denne var for offeret, ikke for seg selv. (Det sier seg selv at saken må ha svært belastende også for denne mannens familie.)

Dette gir begge parter en mulighet til å gå videre med ansvaret plassert, selv om saken utvilsomt må ha vært en enorm belastning.

Giskes “ikke-unnskyldninger”
I Giske-saken har vi hittil verken sett noen troverdig unnskyldning eller noen forløsende uttalelse hvor han verken tar ansvar for sine handlinger eller lidelsene han har påført andre, slik flere har påpekt, blant annet dette innlegget i NRK Ytring. Tvert imot har vi fått en oppvisning i “ikke-unnskyldninger”, en øvelse som er nærmere beskrevet kortfattet her og litt mer omfattende i denne teksten på Wikipedia.

Kvinnene som har varslet om Giske lever fortsatt med en påstand om at flere av varslingene er falske, altså at flere av dem lyver. Det har videre sirkulert et notat (trykt av Nettavisen som et angivelig “Ap-notat”) som bagatelliserer hendelsesforløpet i sakene det er varslet om og gir et bilde av sakene som harmløse hendelser; beskrevet på en måte kvinnene som har varslet overhodet ikke kjenner seg igjen i. Ettersom det kun er en liten krets i Ap-ledelsen som kjenner hvilke saker som ligger i varsler-bunken og ingen på partikontoret ifølge partisekretæren har laget notatet, må dette notatet det komme fra Giske selv eller noen som står han nær nok til å vite hvilke varslinger som er kommet inn.

Ikke glem jussen
#Metoo startet med det spekakulære fallet til serie-overgriper Harvey Weinstein i USA. For Weinstein venter trolig et rettslig etterspill, straff og sikkert noen feite erstatningskrav av en type vi ikke ser i norske rettssaler. Det er ikke kommet fram noe som tilsier at sakene i vår hjemlige skandale er like grove som en del av overgrepene Weinstein-saken. Dette er et svært viktig poeng man skal ha med seg! Likevel kan kritikken fra partifolk mot nestleder Hadia Tajik, da hun skrev at hun reagerte på det hun leste i varslingene som menneske (…) og jurist ha vært overilt. Vi kan nemlig ikke legge jussen til side.Foreløpig er det ikke avklart at sakene mot Giske ikke omfatter ulovlig seksuell trakassering. I tillegg til å sluttføre Aps egen gransking av varslene som er kommet inn, er det minst to ting som bør skje før man kan avslutte sakene som har ridd Arbeiderpartiet som en mare gjennom jula:

 • Det må gjøres en kvalifisert, objektiv vurdering av om noen av hendelsene det er varslet om utgjør en ulovlig seksuell trakassering som kan kvalifisere for et mer alvorlig etterspill.

Det er lett å skjønne at Ap gjerne vil legge disse sakene bak seg. Men likestillingspartiet Arbeiderpartiet bør likevel ikke være så ivrig etter å gå videre at man begraver mulige lovbrudd, om man ikke får uttrykkelig tillatelse fra de fornærmede kvinner til å avslutte sakene. Det vil være respektløst overfor lovverket man selv har vedtatt og overfor vernet hver og en av oss skal ha mot trakassering.

 • UD bør granske hvordan en av deres praktikanter kunne bli utsatt for seksuell trakassering fra en statsråd mens hun var på jobb.

Hvordan kunne en ung aspirant oppleve noe som – slik det er beskrevet i NRK – framstår som et stygt tilfelle av seksuell trakassering utført av et regjeringsmedlem på tjenestereise. Om det ikke er kommet inn noe offisielt varsel: Hvordan kunne det skje at kvinnen som opplevde dette ikke turte å si ifra om såpass upassende og ubehagelig oppførsel? Er UDs rutiner gode nok? Er de kommunistert? Vet unge ansatte hvem de skal gå til hvis de opplever noe ubehagelig? Blir saker som kommer inn fulgt opp?

Ro ned kavaleriet
Giskes avgang i går burde ha vært forløsende og sendt et lettelsens sukk gjennom partiet. Det ble ikke helt slik, det foreligger fortsatt en konflikt og kamp om sannheten. Igjen kunne vi lese at hans støttespillere mener at Giske har vært rettsløs i denne saken. Det er en påstand man kan ha en viss sympati for, siden mye av saken har vært prosedert i media, og ikke gjennom en profesjonell og nøktern utredning og vurdering av faktum (hva har hendt) og vurdering av alvoret (er dette bagateller, upassende oppførsel, eller – enda verre – seksuell trakassering). Nå bør Giske og de som vil han vel roe kavaleriet og be sersjantene legge ned våpnene. Angrepene og mistenkeliggjøringen mot varslerne og media har gjort saken verre; mye verre. Trond Giske og hans folk har hittil bestridt faktum i varslersakene, advart om at varsling kunne være maktkamp, omformulert hendelsesforløp og beskrivelser og blitt avslørt i å prøve å påvirke pressens dekning, blant annet med en falsk tekstmelding som angivelig skulle være fra Anniken Huitfeldt. Forsøkene på å avskjære varslersakene i Ap allerede før sakene kom og underveis har bare gjort alt verre. Det er en tragedie Trond Giske og hans støttespillere selv må bære ansvaret for. Trond Giskes ve og vel er viktig. Hans partsinteresser bør heretter ivaretas av folk utenfor viktige verv i Ap. Det går også fint an å støtte noen som står i stormen og vise omsorg uten å frikjenne noen for anklager du ikke kjenner innholdet i!

En lekkasje fra en juridisk vurdering bestilt noen i Arbeiderpartiets sekretariat på Stortinget antyder at noen av sakene det er varslet om skal omfatte forhold en jurist mener kan være lovbrudd. Dette er en påstand Arbeiderpartiet – og Giske – ikke tåler at blir hengende i løse lufta. Partiet bør selv ha to ledestjerner i denne saken:

 1. Rettsikkerhet for alle involverte. Nok tøys, mumling og vingling.
 2. Ofrene må ivaretas. Ingen flere løftebrudd. Ingenting feies under teppet.

“Sorry seems to be the hardest word”
Norge er – heldigvis – et helt annet land enn USA når det gjelder vilje og evne til å trekke saker for retten. En rettssak om seksuell trakassering kan muligens gi en følelse av og mulighet for oppreisning. For svært mange vil dette likevel være en ren tilleggsbelastning, ikke minst mer tanke på hvor mye mistenkeliggjøring.

Et helt gratis råd som kanskje til og med også kan spare partene for tilleggsbelastningen med et rettslig etterspill, er dermed å se på om det er mulig å jobbe med sin beklagelse, og komme opp med noe som framstår som så troverdig og ydmykt at ofrene for Trond Giskes uakseptable oppførsel får en oppreisning og aksepterer å legge sakene bak seg.

Blindsporet «falske varsler» og «maktkamp»

I Arbeiderpartiet var Giske-saken dømt til å bli en katastrofe. Ikke fordi partiet har dårligere eller andre forutsetninger for å håndtere en sak med alvorlige varslinger mot en partitopp enn andre, men fordi noen i partiet hadde koblet begrepene “varsling” og “maktkamp”.

Marsjordre til mistro

Dette var et feilgrep som har kostet partiet dyrt, fordi det mobiliserte mistenksomhet mot varslerne og varslingene som kom og dessverre fungerte som en slags marsjordre til å mistro og bagatellisere sakene.

Mye av debatten om varslingene i Ap var derfor inne på et blindspor allerede før sakene kom på bordet.

Ingen rabatt for Ingebrigtsen

Sist Ap fikk et varsel i en pågående maktkamp, var da mangeårig Ap-topp Roger Ingebrigtsens upassende forhold til en yngre kvinne ble avdekket. Den tidligere statssekretæren måtte trekke seg fra nominasjonskampen i Troms. Å gi han en “strafferabatt” fordi saken kom på et ubeleilig tidspunkt for Ingebrigtsen var ikke noe tema.

Likevel måtte jenta tåle massiv uthenging og mistenkeliggjøring. Når man ser råkjøret mot varsleren i saken om Ingebrigtsen, er det ikke rart varslingene i Giske-saken har sittet langt inne og brukt mye tid før de kom til overflaten.

Likevel synes noen å mene at når det gjelder akkurat Trond Giske, må timingen på varslene tillegges stor vekt. Siden det er folk fra en annen del av partiet enn Giskes “hoff” som nå kommer med varslinger, skal varslene være en del av maktkampen i partiet.

Er flørting forbudt?

Andre er bare skeptisk til om sakene det varsles om i det hele tatt er så alvorlige, og uttrykker en slags bekymring for at vi er på vei inn i en situasjon da man skal bli “tatt” for bagatellmessige forhold.

Spørsmålene som stilles er eksempelvis disse:

 • Er «all flørting forbudt»?
 • Man må da kunne skille klinten fra hveten»?

De er ikke spesielt vanskelig å besvare.

 • Nei, all flørting er ikke forbudt.
 • Ja, det er ikke særlig vanskelig å skille klinten fra hveten.

Debatten om varsling sporer av på flere områder. Både i frykten for en slags politistat hvor det slås hardt ned på normal menneskelig utfoldelse og i diskusjonen om når det er OK å varsle (Riktig svar: Når som helst.)

Uten samtykke, ingen tafsing

Her har folk i debatten ulike motiver. Noen er reelt opptatt av rettssikkerhet. Det er bra. Andre synes det må være “lov” med litt klyping og tafsing. “Er det så nøye, da?”. Jeg synes selv klyping og tafsing er helt supert. Forutsatt at jeg blir kløpet og tafset på av en jeg VIL skal ta på meg. Herregud, hvor komplisert skal vi gjøre dette?

Det kan da umulig være så vanskelig å forstå at en jente på 18 på et ungdomspolitisk møte som en hovedregel ikke ønsker å bli befølt av en mann på nærmere 50? Aldersforskjell er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men det er vanskelig å forstå hvorfor dette med samtykke er så komplisert for noen. Uten samtykke, ingen tafsing!

 • Synes du fortsatt dette med samtykke er forvirrende,, kan det være nyttig å se denne lille filmen.

Det er ikke mulig å drive noen slags “prekvalifisering” av hvilke varslere og varslinger som er akseptable. Et varsel må behandles med utgangspunkt i substansen i varslet, hva har faktisk skjedd? Man kan for eksempel ikke diskvalifisere en motstander i maktkamp fra å varsle, eller for den saks skyld oppmuntre andre til å gjøre det. Man kan heller ikke si at varslinger skal “fryses” på grunn av en en pågående prosess.

Dritt er noe dritt

Det er noe dritt om noen har noe dritt på deg. Det er det som er problemet ditt. Du kan ikke styre når det er “lov” å ta opp en ugrei sak, selv det ideelle ville være om det ble tatt tak i uønskede hendelser og uakseptabel oppførsel umiddelbart. I en verden etter #metoo håper jeg mange flere slike saker håndteres der og da.

Så derfor: Den eneste måten å garantere at vi skiller klinten fra hveten er å ta hvert varsel på alvor og gi det en grundig og profesjonell saksbehandling hvor ingenting trekkes fra og ingenting legges til.

Deretter må man vurdere sakene opp mot normene for hva som er akseptabel atferd.

Skjerpings på jobb

Her er det også noen som vingler. Er man i tjeneste eller embets medfør, er grensene for «sjekking» og fyll selvsagt helt andre enn når vi er privatpersoner. Balanse i maktforhold og alder skal og må tillegges stor vekt. Er den «aktive» part eldre, har høy status, er kjent eller lignende OG på jobb, er man nødt til å være uhyre forsiktig med all oppførsel som kan oppfattes som utilbørlig press eller maktmisbruk.

Er du på jobb må du rett og slett skjerpe deg, selv om det skulle klø i buksa! En del påpeker at det finnes jenter som jakter på menn med status. Som liker eldre menn eller som vil “pule seg oppover”. Ja, slik finnes. Desto større grunn til å holde smekken lukket og tunga i riktig munn! Det er fortsatt ugreit, VELDIG ugreit hvis den yngre personen er mye yngre eller forskjellen i status er stor.

Kan det likevel oppstå varme følelser på jobb? Ja, det skjer stadig. Har du lyst til å sjekke opp en kollega eller kontakt du møter gjennom jobben, er det ikke umulig. Jeg er selv gift med en tidligere kollega. Men du må gå forsiktig fram og være klar over at du krysser en linje som kan få konsekvenser for dere, for eksempel hvis arbeidsgiver har policy som sier at man ikke kan jobbe sammen hvis man er et par. Man kan også få reaksjoner hvis man har et forhold til en kollega eller kontakt og holder dette hemmelig.

Når er det rødt lys?

Det sier seg selv at hvis du er en mektig person som stadig gjør uønskede framstøt for å få sex mens du er på jobb, har du et problem. Bruker du i tillegg makten din for å skjule atferden, kan saken bli grisete når den først slipper ut. Harvey Weinstein klarte å holde sitt maktmisbruk og sine overgrep skjult i flere tiår, men til slutt smalt det for han også.

Så når er det rødt lys? Det kan IKKE anses som sjekking og en “privatsak” hvis for eksempel en statsråd på utenlandsoppdrag skulle presse en praktikant i Utenriksdepartementet opp mot veggen på en nattklubb og presse tungen sin inn i munnen på henne. For å velge et “case” som ikke er tilfeldig. Det vil i en slik sak være hva som faktisk skjedde, om historien må anses som sann og om det vurderes som et alvorlig overtramp, som må være tema i behandlingen av varselet.

Nei, det har faktisk ikke betydning for behandlingen om saken kommer ubeleilig og jenta er i en annen rolle i dag. Det er nå hun kan og tør si fra. Hvordan skulle en 23-årig praktikant i det tungrodde og hierarkiske UD-systemet ha tatt et oppgjør med en av Regjeringens mektigste statsråder? Det er åpenbart at flere har visst eller skjønt noe. Det er like åpenbart at denne, som så mange andre slike saker historisk, har blitt feid under teppet. Inntil #metoo endret spillereglene.

Falske anmeldelser

Et varsel som er en drittpakke, et falsum eller et resultat av en sammensvergelse eller konspirasjon vil måtte gjennomgå samme grundige saksbehandling som alle andre varsler. En dyktig leder, eventuelt med faglig bistand fra en ekspert, vil måtte avdekke om et varsel er konstruert gjennom saksbehandlingen, ikke ved å klarere på forhånd når det kan varsles og hvem som kan være varslere.

Dette er en ren parallell til anmeldelser av kriminelle forhold. Falske anmeldelser og såkalte sjikaneanmeldelser er forbudt. Anmelder du noen og det avdekkes at det er en slik sak, kan du faktisk straffes. Men det er likevel ikke slik at politiet stadig er ute og advarer mot falske anmeldelser. Det er etterforskning og annet politiarbeid av god kvalitet som sikrer at falske anmeldelser er et svært lite samfunnsproblem.

Manglende anmeldelser av kriminelle forhold som skulle vært etterforsket av politiet er trolig et mye større samfunnsproblem enn falske anmeldelser. På samme måte som som seksuell trakassering av kvinner er et stort samfunnsproblem (dokumentert gjennom #metoo), mens falske varslinger er et marginalt problem.

Så derfor: Slutt å mistenkeliggjøre varslerne. Slutt å spekulere på hvorfor sakene kom nå. De kom nå fordi det var nå pressen virkelig begynte å grave i de mangeårige ryktene om Trond Giske. Trigget av #metoo og Aps dårlige valg som kunne bringe han til topps i Ap om partilederen skulle måtte gå, var mulig kritikkverdig atferd fra Giske plutselig en viktig og prioritert sak, forklarte DNs Kjetil B Alstadheim i en kommentar i jula.

Så enkelt.

PS: Takk for enorm respons på min blogg om hva som skjer når varslerne slår tilbake. Jeg håper debatten kan bidra til at politikken i framtida er et trygt og lærerikt sted for ungdom å bruke tid, slik min tid i ungdomspolitikken fra jeg var 15 til jeg var 20 var for meg.

Når varslerne slår tilbake

Som 16-årig AUF-er ble jeg skjenket sprit og forsøkt sjekket opp av voksne menn på politiske møter. Det er bare flaks og uflaks som bestemmer hvem som er blitt ofre for ukulturen som har tillatt voksne menn i politikken å jakte på unge jenter helt fram til nå. Hittill har det hørt til unntakene av sextrakassering og overtramp har fått konsekvenser, sakene er som regel feid under teppet. Også denne gangen. Men denne gangen slår varslerne tilbake.

Det etterhvert så likestilte Norge har fortsatt noen blinde flekker. Forsøk på å si fra om seksuell trakassering og en del menns utnyttelse av unge kvinner har til nå altfor ofte blitt feid under teppet. Derfor er det uhyre interessant å se hva som skjer når varslerne slår tilbake. En første – og ikke overraskende observasjon – er at maktbruken blir styggere. Deretter fikk vi denne gangen se en moderne heltinne i maktens korridorer. At hun umiddelbart blir gjenstand for tungt skyts fra den gamle makta, viser at kvinner som setter ned foten fortsatt har sterk motstand.

Da varslernes egne ord i Giske saken lest høyt av Hadia Tajik i det som i lange perioder har vært Norges mektigste møterom, var det en historisk seier for alle som har opplevd trakassering og overgrep. Når et varsel har vært igjennom «hviskeleken» av saksbehandling og relativisering slike saker tradisjonelt har vært henvist til, kommer saken ut i andre enden omdefinert og ufarliggjort til det ugjenkjennelige. Det oppleves som et gjentatt overgrep. For de av oss som har egne grunner til å bli rasende når dette skjer, sto tida stille da vi fikk vite at Tajik har lest opp varsler og dermed satt ned foten for redefineringen og bagatelliseringen av sakene.

Fjellbekk på Lillehammer hotell
Mitt første møte med festkulturen i Ap var da en faglig sekretær fra den lokal del av LO-systemet prøvde å få meg med på hotellrommet på et partiarrangement på Lillehammer hotell. Jeg var antakeligvis 16, ikke mer. Har var nok godt over 40, eldgammel i mine øyne. Jeg opererte i tospann med min bestevenninne. Vi var årvåkne og gatesmarte og avviste glatt framstøt fra denne og andre gamle griser. Til tross for alkoholforbudet som allerede var innført i AUF, hadde vi hadde fått servert drinker og deltok på festen som om vi var likeverdige partifolk. Og ble behandlet deretter, også av en og annen voksen kar med “sans som lammekjøtt”, som man sa den gangen om menn som systematisk jaktet på yngre kvinner. Det fungerer så lenge ingen kommer til skade. Problemet er at sannsynligheten for at noen kommer til skade er overhengende.

Det er ikke de sterkeste og tøffeste som skal bestemme hvor grensen for seksuell trakassering skal gå. Ikke alle går inn i politikken med samme selvsikkerhet som vi gjorde den gangen. Og hadde jeg virkelig havnet på feil sted til feil tid, hadde ikke denne selvtilliten hjulpet meg mye. En kombinasjon av flaks og mange bra folk i partiet i tillegg til de som ikke så grensene, medvirket til at min tid i ungdomspolitikken og som ung i Arbeiderpartiet ble en positiv opplevelse med læring for livet. Men slik skal det faktisk ikke være. Du skal ikke trenge flaks for å kunne drive med ungdomspolitikk uten å risikere å bli trakassert eller i verste fall merket for livet.

Når trakasserings- og overgrepssakene som er blitt kjent fra politikken omtales med sitt faktiske innhold, er ikke uenighet om alvoret så stor. Alle skjønner at det ikke er greit at en godt voksen mann prøver seg på en 16-åring som er blitt skjenket drinker med sprit, som i min historie. Det er ikke greit at en voksen mann fra partiledelsen ligger med en drita full 16-åring, bombarderer en ung servitør med SMS-er, chatter opp ungjenter på vei hjem fra byen eller bruker posisjoner sin til å skaffe seg tilgang til fester og festivaler, eller – Gud forby – blir anklaget for voldtekt, slik man opplevde i Venstre. Siv Jensen gråt krokodilletårer og ble tatt i løgn i Søviknessaken. Tillitsbruddet førte til et langvarig politisk eksil fra rikspolitikken for en av partiets største stjerner. Gir man i tillegg en “strafferabatt” for Søviknes’ langvarige opphold i offentlig gapestokk, må jeg innrømme at jeg kan leve med at han er tilbake i rikspolitikken. Han måtte tross alt ta konsekvensen av handlingene sine og må tåle stadige påminnelser. I Norge tror vi faktisk på rehabilitering, på å gi folk en sjanse til. Det må gjelde også for en Frp-er.

Når menns jakt på kvinner eller såkalt “aggressiv sjekking” (“å bli Gisket”?) blir et tema, kan mye tyde på at det er en helt del ting som av mange oppfattes som “greit” likevel. Kommentarfeltene bugner av merknader fra menn som mener at “såpass må vi tåle”. Mistenkeliggjøringen av varslerne er omfattende og omtalen av den generelt ganske ryddige norske pressen er i retning av at de er kjeltringer som gjerne publiserer fabrikkerte historier. For en ung jente er det lite fristende å være kjent for én eneste ting resten av sitt liv, nemlig å ha varslet. Da jeg i sin sto fram som voldsoffer for en del år siden, var den noen som mente av blåveisen jeg fikk da kjæresten min slo meg så jeg brakk nesa ikke var spesielt stor (!) og at saken umulig kunne være så alvorlig. Hvem med vett i behold utsetter seg for dette?

Å eie sin egen historie
Å la noen frata varslere deres egen historie før blekket blir tørt på varselet er slemt på grensen til utilgivelig. Nettopp det å bryte stillheten og fortelle hva man har opplevd med sin egen stemme og sine egne ord, er en kritisk del av prosessen for alle som har opplevd et overgrep eller en annen skjellsettende og vanskelig hendelse. Da jeg selv sto fram med min historie om at jeg for mange år siden ble slått av min daværende kjæreste, tok jeg styringen på min egen historie. Det gjorde meg sterkere tryggere på at jeg hadde lagt hele saken bak meg og kommet sterkere ut av den. Det hjalp selvsagt at mannen var anonymisert og ikke kunne identifiseres av andre enn de som kjente oss godt.

Responsen var enorm. Jeg fikk hundrevis av tekstmeldinger, telefoner, mailer og og brev. Veldig mange av de som tok kontakt med meg hadde aldri fortalt sin historie til noen, til det var skammen for stor. Jeg spurte mange av dem om de hadde en fortrolig, en mor, søster eller venninne de kunne stole på, som de kunne fortelle historien til, om de ikke ønsket å gå direkte til hjelpeapparatet. De fleste sa ja. Har du først sagt hva du har opplevd høyt én gang, blir det lettere neste gang. Ved å holde tett, gir du ikke de som står deg nær muligheten til å være der for deg.

Bagatellisering av overgrep, vold og trakassering har en lang tradisjon. Menns overgrep av kvinner har historisk vært kvinners eget problem. I gamle dager ble vold mot kvinner i hjemmet omtalt som “husbråk”. Vi hadde kanskje trodd vi er kommet lengre i dag, men Giske saken har vist at det er vi ikke. “En forutsetning for trakassering er stillhet, bagatellisering og bortforklaring. AP sin håndtering av Giske-saken minner nettopp om dette,” skriver Erik Husby Sæther i dette innlegget i Dagsavisen. http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/et-arbeiderparti-som-ønsker-å-være-blinde-1.1078982

Når varslerne i Giske-saken rett før julehøytiden ble ringt inn ble forsøkt fratatt sine egne historier allerede før de var grundig behandlet, var det en sten til byrden.

Han “husker episodene annerledes” enn varslerne. Det er ikke en bombe, det er tvert imot noe han skal få lov til. Men det var Giskes versjon som ble presentert på NRK, direkte, i beste sendetid. Han fikk lov til å kalle situasjonene for “ubehagelig oppførsel”, “manglende forståelse av rolle” og “stor aldersforskjell”.  Om noen av sakene har et alvor i seg som kvalifiserer til bruk av begreper som trakassering og maktmisbruk, kan man i alle fall ikke utlede dette av denne omtanken. Senere har han – fortsatt sykmeldt, supplert med å skreiv at flere varsler er falske, uten å spesifisere hvilke. Det er forståelig og riktig at en anklaget skal få forklare og forsvare seg. Men det blir ugreit når det en person som er anklaget for alvorlig maktmisbruk får lov å definere – eller rettere sagt redefinere – hendelsene i beste sendetid på Dagsrevyen, mens alle andre går rundt grøten, og meget få av de i partiet som senere skal ta stilling til saken har kjenneskap til hva som faktisk har skjedd.

Den mest nedslående lesningen i saken var likevel profilerte Ap-kvinner som umiddelbart rykket ut og ga Giske full tilgivelse og tillit, for anklager og hendelser de umulig selv kunne ha satt seg inn i hva inneholdt. Hvordan kan en bevegelse som skulle heve de svakeste i samfunnet opp av elendighet og fri dem fra overgrep og maktmisbruk fra samfunnets herskende klasser svikte unge kvinner slik? Partipisk og fløyer i Ap er en del av svaret, men neppe hele. Hva skjer med oss når vi kommer opp i en ubehagelig situasjon vi ikke vet hvordan vi skal håndtere? Hvorfor svikter såpass mange mennesker vi tror er bra folk, som som vil vet har høye idealer og samfunnsengasjement, i møtet med dette? Kanskje er de rene kynikere som er i politikken for å skaffe seg makt. Jeg tror det er mer sammensatt. De fleste av oss er som Peer Gynt, vi vil helst gå utenom. Dette handler langtfra bare om Arbeidebevegelsen. Det handler om helt vanlig menneskelig svakhet. Det er – dessverre – helt normalt å ønske å feie ubehageligheter under teppet og vegre seg for å ta tak i vanskelige saker. Jeg bruker en god del av min tid i mitt virke som heltids styrearbeidende på vurdere ulike problemer og samarbeidsutfordringer som oppstår fordi vi mennesker ofte skyver problemene foran oss eller går utenom dem, framfor å ta tak i dem. Fellesnevnere er feighet, latskap og konfliktskyhet. Ved å se en annen vei blir mange av oss stadig medskyldige i slikt, enten sakene er alvorlige eller små bagateller. Innil noen er tøffe når til å ta tak. Som varslerne i Ap. Og nå Hadia Tajik. Hun står i spiss, men hun er heldigvis ikke alene.

Gro Balas har været en tydelig stemme i debatten om hvordan Ap – og samfunnet – takler sakene som kommer opp i Norge som følge av metoo-bevegelsen. Det er utrolig verdifullt at en dame med hode og hjerte på rett plass trekker de lange linjene. I går fortalte Gro på Dagsnytt 18 for eksempel hvordan fagbevegelsen boikottet en bokhvor hun og medforfatterne omtalte seksuell sjikane da den kom ut i 1981.

Jeg er enig med Gro Balas. Arbeiderbevegelsen – og andre organisasjoner hvor aktiviteten ikke omfattes av arbeidsmiljølovens vern av ansatte mot trakassering på jobb, trenger en dreiebok, en trinn for trinn-oppskrift på hvordan man skal håndtere en varslingssak. Her må det framgå i hvilken rekkefølge man gjør ting når man får en varslersak og hvordan man håndterer både den som varsler og den det varsles mot. Begge parter skal høres, men ingen som er anklaget bør få redefinere ofres egne historie og bli hovedkilden til informasjon om hva noen faktisk har opplevd, etter en saksbehandling som oppleves som kjapp og konfliktsky. Er det én lærdom å trekke av hva som skjedde med varslersakene i Ap etter juledagenes famlende krisehåndtering, bør det være dette.

For tidene er endret seg. Denne gangen slår varslerne tilbake. Jonas Gahr Støre fikk ikke dø i synden da han “slapp Giske av kroken” men smekk på lanken og en beklagelse på NRK. Han måtte tåle flengende kritikk fra kvinnene som hadde varslet. Og da de ble anklaget for å ha kommet med falske varsler, stilte varslerne i intervjuer og med kronikker der de kommenterte dette og takket Tajik for å velge deres side. Vi står ved et tidsskille. Det bør alle som vil være ledere i politikk og frivillighet såvel som i arbeidslivet merke seg først som sist.

Takk for tilliten, Hvitserk of Norway!

Det er med stolthet jeg mønstrer om bord i nystartede Hvitserk of Norway som styreleder. Jeg gleder meg enormt til å jobbe med noen av de mest talentfulle folkene jeg har møtt i mine år i norsk reiseliv.

Hvitserk og Eventyrreiser er et av Norges mest kjente og respekterte reiseselskaper i opplevelsessegmentet, med 30 års erfaring med turproduksjon i ekspedisjons- og aktivitetsbransjen. Tøffingene i Hvitserk har i disse årene tatt med seg nordmenn til Kilimanjaro, på polekspedisjoner og andre rå turer og skapt opplevelser for livet for eventyrlystne norske kunder. Nå tar de skrittet ut i det internasjonale markedet. Avleggeren Hvitserk of Norway (HoN) skal ta med seg utledninger og nordmenn på turer og ekspedisjoner i Norge.

Hvitserk of Norway-sjef Trygve Sunde Kolderup kommer fra stillingen som daglig leder i Hvitserk og Eventyrreiser, hvor han har skapt fantastiske resultater. Med seg på laget har han Marit Vidnes og Mats Hoel Johannessen. De tre gründerne eier 51 prosent av det nye selskapet, opprinnelige Hvitserk eier de resterende 49 prosentene.

Aktivitets- og opplevelsesbedriftene har lenge vært den delen av norsk reiseliv som har hatt størst vekst. Denne gruppen bedrifter er ekstremt viktige for at vi skal få en sunn vekst i norsk turistnæring, fordi de skaper opplevelser som har en høy økonomisk verdi og trekker betalingsdyktige nordmenn og utledninger til reiser og ferier i Norge. Skal vi få en bærekraftig utvikling i reiselivet er det ikke nødvendigvis flere gjester vi trenger, men flere av de riktige gjestene. Lykkes aktivitets- og opplevelsesbedriftene, drypper det på alle. Skal du på tur i Norge trenger du både transport, overnatting og servering og sannsynligheten for at du bruker litt penger på varehandel i form av turklær og -utstyr eller souvenirer er også stor. Med bakgrunn i dette, synes jeg det er fantastiske nyheter at miljøer med høy kompetanse på opplevelsesturisme av topp kvalitet, som Hvitserk, nå satser på Norge. Jeg ser enormt fram til å være med på å jobbe med denne satsingen i rollen som styreleder i det nye selskapet.

Her kan du lese et stort intervju med Trygve om oppstarten av Hvitserk of Norway og hva han brenner for i norsk reiseliv.

Å drepe en merkevare 

Først bruker Tine millioner i markedsføring for å fortelle oss at norsk beite, norske kuer og norske bønder har unike kvaliteter. Så dreper de merkevaren sin ved å sette Jarlsberg-logoen på irsk ost.Hva gjør det med merkevaren Jarlsberg og tilliten til Tine at nordmenn på harryhandel kan kjøpe utenlandskprodusert Jarlsberg som smaker ganske ulikt originalen? Jeg mener det er et rent merkevareselvmord. “Gulost er gulost”, er påstanden fra jenta i denne Tine-reklamen som skal differensiere generisk gulost fra Tines alle største merkevare, Jarlsberg. Dette kommunikasjonstemaet går igjen i en hel serie reklamefilmer fra Tine hvor punchline alltid er at merkevaren, originalen, ikke kan erstattes.

Men når Tine kommuniserer at Jarlsberg er unik og norsk, snakker de ikke lenger sant. I Dagbladet kan vi lese at Jarlsberg-osten vi kan kjøpe i Sverige er en helt annen ost enn den kjente norske merkevaren. Den irske jarlsbergosten er laget på melk fra andre kuraser enn her hjemme, som beiter under helt andre beiteforhold enn de som gir norsk melk og i sin tur norske meierivarer deres smak.

Tines undergraver hele sin merkevarekommunikasjon når de setter Jarlsberg-logoen på dette produktet. Tines kommunikasjon rundt ost og melk er bygget opp om en grunnhistorie om de de norske produksjonsforholdene: Smaken norsk natur gir melka er unik, på grunn av trivselen til de norske kuene, stellet den norske bonden gir sine kuer og Tines eget håndverk. Rett nok: For Jarlsberg kommer i tillegg en spesiell oppskrift og en hemmelig ingrediensMen Tine har likevel lagt alle eggene i én kurv i sin merkevarebygging: Norsk melk, norske kuer og norsk beite har noen spesielt gode kvaliteter og du er garantert disse kvalitetene får du når du kjøper et Tine-produkt.

Tine er ikke alene om sine nasjonalromantiske bilder i reklame for meieriprodukter. Du finner bilde av glade kuer, staute og stolte bønder og bølgende grønne landskap i reklame for meieriprodukter i mange land. Tine er altså ikke ensom i meieriindustrien om å knytte sin merkevare til en påstand at akkurat vår melk er spesielt ren og frisk. Er så denne kommunikasjonen mer riktig fordi det er Norge vi snakker om, eller er Tine-reklamen ren nasjonalromantisk sjåvinisme?

Det kan finnes grunner til at Tine kan ha sine ord i behold. Det er velkjent at jordsmonn, lysforhold og vekstsesong setter sitt preg på jordbruksprodukter. Det kjølige klimaet og den intense sommeren gjør at lys- og vekstforholdene for beite og fôrproduksjon i Norge eksempelvis skiller seg fra land lenger sør. Dette vil påvirke smaken, selv om bruk av langreist kraftfôr sikkert kan dempe slik særpreg. En annen måte vi kan differensiere oss på, er dyrevelferd. Sjekk for eksempel hvor mye antibiotika forskjellige europeiske land bruker i sin husdyrproduksjon i denne videoen fra avisa Nationen. Tine har altså solgt oss noen budskap vi har kjøpt: Norsk melk er bedre på grunn av den rene naturen vår og de glade og sunne kuene. 

Har du tilgang til råvarer som er spesielt gode på grunn av produksjonsforholdene, legger dette noen føringer. Produksjonen din er stedbundet og tilgangen til råstoff kan være begrenset. I vindistriktet Champagne – som i all annen vinproduksjon med opprinnelsesmerket vin – er det helt uaktuelt å sette Champagne-etikett på musserende vin laget av druer fra et nabodistrikt. Derfor er det også forskjell på prisen på en flaske Champagne og en flaske Cremant de Bourgogne. 

Etter mange år med industrialisering av norsk mat- og landbruksproduksjon er vi inne i en tid hvor vi går tilbake til å fokusere på de unike kvalitetene råvarene får på grunn av sitt geografiske opphav. Opprinnelsesmerking av mat er en sterk trend og satsing i Norge. Med dette kommer merkevarebygging hvor vi får tilgang til historiene bak ulike regioners spesielle produkter. Ringerikspoteten har gjennom mange tiår blitt produsert på Ringerike. Soløye, en nykommer på mange lutefisktallerkener, kommer fra Nord-Norge. Kjøper jeg Fjellmandel, vet jeg at jeg ikke får en potet fra Kløfta. 

Samler man all melk i store enheter, forsvinner lokalt særpreg. Meieribransjen står med beina i to ulike verdener. Mens vi ser en eksplosjon i produksjonen av lokale håndverksoster, går de største volumene av norsk melk fortsatt inn i storskala meieriproduksjon hos samvirkebedriften Tine. I industrialiserte meierier verden rundt lager meierigigantene relativt generiske produkter. Tine-melka jeg kan kjøpe i butikken kommer fra gårder “på Østlandet”. Det er fortsatt ikke noe galt med melka, tvert imot. Men om jeg vil ha et mer autentisk produkt, kan jeg velge en kartong fra Rørosmeieriet, som jeg vet kommer fra fjellregionen. Å bruke noen kroner mer på et produkt som føles mer genuint er forbrukers valg og det er bra.

Tine har altså valgt å bruke “det norske” som hovedtema i sin merkevarebygging av meieriprodukter og satset enorme summer på å bygge egne merkevarer. Da er det et rent merkevareselvmord å putte Jarlsberg-logoen på irsk ost fra irsk melk fra irske kuer på irsk beite. Neste gang en reklamefigur sier “ost er ost” i en Tine-reklame, er det egentlig akkurat det samme som Tine selv sier. Det er ikke bare dumt av Tine overfor deres egne merkevarer, det er dårlig gjort overfor bøndene som lager melka og de av oss forbrukere som har trodd Tine tross alt var bedre enn internasjonale meierigiganter.  

Et eksempel: Tines reklamefilm “Det er her vi kommer fra” kan du se her.

Faksimile øverst i artikkelen er fra Dagbladets artikkel om at Jarlsberg kjøpt i Sverige smaker ulikt fra norskprodusert Jarlsberg.

Når jobben går på helsa løs

Det svarteste øyeblikket i min yrkeskarriere var da jeg skulle tilbake på jobb en uke etter at faren min døde. Jeg var midt i en skilsmisse. Vissheten om at jeg skulle tilbake på jobben, var nok til at jeg begynte å strigråte mens jeg ventet på grønt lys i Majorstukrysset. Hva gjør du når jobben blir så belastende at du sliter med å takle hverdagen? 

Jeg har bak meg mange år i arbeidslivets organisasjoner, først som tillitsvalgt i fagforeninger lokalt og på nasjonalt nivå og senere gjennom ti år i hovedorganisasjoner på arbeidsgiversiden. Jeg har vært igjennom flere nedbemanninger på arbeidplasser jeg har hatt og sluttet i jobben uten å ha noe nytt å gå til både frivillig og ufrivillig. Disse erfaringene gjør at jeg ofte blir spurt til råds av folk som har det vanskelig i arbeidslivet. Så hva kan og bør du gjøre når jobben går på helsa løs?

En krise kommer sjelden alene

Tilbake til Majorstukrysset. Javisst hadde jeg mine utfordringer på jobben. Organisasjonen jeg jobbet i hadde sin andel indre spenninger og konflikter. Jeg var frustrert over at jeg ikke fikk gjennomslag for prioriteringer jeg visste ville være riktige. Likevel elsket jeg mye av jobben min og mente at konfliktene var til å håndtere. 

På en måte hadde jeg rett. Jeg har stor kapasitet og kan tåle en krevende periode. Situasjonen var kanskje mulig å takle når jeg var i psykisk og fysisk toppform og kunne yte maksimalt. Men å se pappa dø av kreft etter et kort og brutalt sykeleie, bare såvidt 58 år, samtidig som jeg gikk igjennom et samlivsbrudd, tok mye av kreftene mine. Den private situasjonen jeg sto oppe i var så belastende at det plutselig ble uutholdelig å leve med en vanskelig jobbsituasjon.

Dessverre – eller muligens heldigvis – vet vi ikke når vi kommer i en livskrise. Egen sykdom, syke pårørende eller andre store belastninger i livet kan plutselig kreve mye av deg. En slik situasjon er ikke lett å håndtere hvis du har en dårlig sjef eller mistrives på jobben.

Den største feilen de fleste av oss gjør når vi har dårlig arbeidsmiljø at vi holder ut altfor lenge. Du blir preget av å leve med trakassering, dårlig psykososialt arbeidsmiljø eller frustrasjoner på grunn av dårlig organisering eller manglende gjennomslag. Positivt stress kan trigge og motivere. Jeg kjeder meg når hverdagen blir for rutinepreget og monoton. Mange med meg yter bedre når vi har noe å strekke oss etter; kan holde høyt tempo, når vi må prestere litt ekstra, har en krevende deadline eller blir målt på våre prestasjoner. Avmakt, negativt stress og frustrasjon er noe annet. Lever du med slike følelser over tid, kan det være helseskadelig og påvirke deg negativt fysisk og psykisk. Spenninger i kroppen, hodepine, søvnproblemer, synsforstyrrelser og panikkangstsymptomer er eksempler på faresignaler du bør ta svært alvorlig, selv om de ikke trenger være så veldig farlige i seg selv. 

En belastende situasjon på jobben kan ha rot i flere forhold. Nå snakker jeg om mer alvorlige ting enn “mye å gjøre” og små og store hverdagslige frustrasjoner. Det vil alltid være “stein i skoen” og det finnes verken perfekte jobber eller perfekte sjefer. Mange bedrifter og ledere er likevel gode problemløsere. Om du har tatt deg vann over hodet og sitter med oppgaver du ikke takler eller er havnet i en rolle du ikke egner deg for, har både lederen din og du selv et ansvar for å finne løsninger. Medarbeidere som ikke fungerer sammen kan skilles og mange ganger klarer man å skvære opp i konflikter. Føler du at du ikke blir verdsatt, bør du klarne lufta med sjefen og finne ut om hun eller han forstår frustrasjonen din og har noe å tilby deg.

Hvis det derimot er mobbing, trakassering eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø som er problemet, kan situasjonen være en annen. Jeg har på nært hold sett mobbing eller trakassering fra en leder gå på helsa løs for folk ved flere anledninger. La meg gjøre en ting helt klart. Arbeidstakere har et lovbestemt vern mot trakassering. Et trygt og godt arbeidsmiljø er en rettighet vi alle har. Mange organisasjoner klarer å ta tak i sine arbeidsmiljøproblemer. Også når problemet faktisk er lederen, eller man har et alvorlig kulturproblem, skal hovedregelen være at virksomheten tar tak i problemene og rydder opp. Både fagforeninger, verneombud og Arbeidstilsynet er steder du kan vende deg til for å få støtte.

Den vanskelige varslerrollen

Alle er enig i at det er uakseptabelt at folk blir syke på grunn av ting de utsettes for på jobben. Likevel finnes det ledere og organisasjoner der ute som ikke evner å gjøre noe med problemet. Ledere som beskytter hverandre og organisasjoner som er gjennomsyret av ukultur kan gjøre stor skade på en arbeidstaker som velger å ta opp kampen. I organisasjoner som ikke kan eller vil ta tak i problemene sine, kan det å si fra dessverre enkelte ganger være en belastning. I mange kjente varslersaker er det dessuten ingen tvil om at varsleren har betalt en svært høy pris, selv om vedkommende har hatt rett og til slutt har fått medhold. 

Det føles som en fallitterklæring å advare mot å bli en varsler. Likevel bør du tenke deg nøye om før du tar opp kampen mot en overmakt som kan ta i bruk sanksjoner eller ufine metoder for å beskytte seg mot kritikk eller innsyn. Hvem har du i ryggen? Uten solid støtte fra en fagforening og et godt støtteapparat på hjemmebane, skal du ha en sterk rygg for å ta en slik kamp. Det hjelper ikke alltid å ha rett, hvis belastningen ved å stå i konflikt ødelegger livet ditt i lang tid.

Psykopater og narsissister

Jeg vil skille mellom tilfeller da roten til problemet er en spesifikk person og der problemet har sin rot i en ukultur eller et miljø som opprettholdes av flere. Hvis arbeidsmiljøet ditt forsures av en psykopat eller narsissist, er det dessverre ofte bedre å komme seg vekk enn å ta opp kampen. Dette er personlighetforstyrrelser som stort sett oppfattes som uhelbredelige. Det vil si at det er minimal sjanse for å “nå igjennom” til personen med fornuft eller krav om endring i atferd og holdninger. Konfrontert med konsekvensene av adferden sin, vil en person med en slik personlighetsforstyrrelse riktignok kunne love bot og bedring, men problemet vil stort sett dukke opp igjen etter kort tid. 

En manipulerende person av den typen vi snakker om her har ofte skaffet seg ryggdekning hos en eller flere ledere eller på annen måte sikret seg mot kritikk eller å bli avslørt. Avhengig av hvor dyktig vedkommende er til å styre og påvirke andre mennesker, kan det å gripe inn overfor et slikt menneske slå direkte eller indirekte tilbake på deg. Selv i tilfeller der du selv er den sterkeste part, i kraft av en lederrolle eller at ledelsen ser problemet, er det belastende og slitsomt å forholde seg til denne typen mennesker. Vær forsiktig og søk gode råd! 

Stol heller ikke på at alt løser seg bare folk får informasjon. Det finnes mennesker i lederjobber i Norge med åpenbare personlighetsforstyrrelser og en velkjent historie med hensynsløs opptreden og høyt konfliktnivå rundt seg. Selv om mange mennesker i arbeidslivet er blitt offer for disse menneskene, er det faktisk en del som mener at slike personlighetstrekk er “til å leve med”, bare lederen får jobben gjort. Det er utilgivelig å gamble med folks liv og helse ved å gi slike folk nye lederjobber. 

Ta styring med eget liv

Med fare for å virke både overfladisk og ufølsom: Det finnes verre ting enn å miste jobben. Jeg er fullt inneforstått med at det er en stor belastning og livskrise å bli arbeidsledig. Nederlag og fiasko kan være en personlig nedtur og et prestisjetap. Den økonomiske belastningen kan også være stor, hvis du ikke finner deg ny jobb raskt eller må gå ned i lønn. Men de fleste som må omstille seg i yrkeslivet finner en ny jobb ganske raskt. 

I min situasjon avdekket min fars dødsfall det jeg burde ha innsett for lenge siden – jeg jobbet på feil sted. Tanken på å gi opp hadde ikke slått meg. Dermed følte jeg meg tvunget opp i et hjørne. Det preget meg og økte stressnivået mitt. Etter en god samtale med min daværende mentor gikk det opp for meg at løsningen var å kaste kortene. Jeg måtte innse at jeg ikke kom lengre. Erkjennelsen var like frigjørende som å puste fritt for første gang på lenge etter å ha hatt på seg et altfor trangt klesplagg. 

Sitter du, som jeg gjorde, i en jobb hvor du ikke får gjennomslag, blir tatt vare på eller ikke har makt til å endre det du mener bør endres, må du før eller siden innse at det beste er å gå videre. Jobbkonflikter påvirker deg gjerne mer enn du innser. Blir du utsatt for urimelig behandling, brutte løfter eller behandles dårlig på andre måter, kan det prege deg så mye at du gir et annet inntrykk enn du ønsker i et jobbintervju. Du kan også belaste familien mer enn det som er rimelig. Når du lar konflikten og forbitrelsen prege deg, kan du altså støte fra deg både støttespillere og nye muligheter. For meg var den store forløsningen å akseptere situasjonen. Det er helt fair å avslutte uten å ha fått til alt du ville, hvis forholdene ikke gjør det mulig. Det trenger ikke være et nederlag å slutte, hvis du over tid ikke har fått forfremmelsen eller bonusen du er lovet eller hadde fortjent. Folk vil respektere at du går videre til et sted hvor du blir mer satt pris på, får bedre muligheter for opprykk, mer egnede oppgaver eller rett og slett blir anstendig behandlet. 

Jeg framforhandlet en sluttavtale og gikk på dagen. I løpet av ganske kort tid dukket det opp en spennende mulighet som jeg slo til på. Jeg tror ikke jeg hadde landet den jobben hvis jeg hadde stilt til intervju preget av frustrasjonen og konfliktene i min gamle jobb. Mange morsomme år senere, er det eneste jeg angrer at jeg ikke sluttet før. Med meg i bagasjen har jeg erfaring for at den eneste jeg virkelig kan stole på at rydder opp og passer på meg når jobbsituasjonen blir uholdbar, til syvende og sist er meg selv. 

Klart for ny gründerjakt!

Engasjementet var stort og stemmene og gratulasjonene mange da Olav Lie-Nilsen ble kåret til Årets Lokalmatgründer 2016. Denne uken startet vi på forarbeidet som leder til kåringen av beste lokalmatgründer i 2017!

Innovasjon og gründerskap i lokalmatbransjen handler ikke bare om å lage gode produkter. Det hjelper lite med verdens beste ost, skinke eller is hvis ingen vet om det, hvis bedriften går med underskudd, eller gründeren må legge ned fordi han eller hun ikke orker jobbe videre alene. Kandidatene til denne gründerprisen skal på ulike måter ha funnet gode måter å drive på. Her kan du se fjorårets nominerte. 

Å finne gode modeller for eksempelvis drift, inntjening, samarbeid og finansiering er altså nesten like viktig som selve produktutviklingen. Det samme er kundens eller gjestenes opplevelse av produktet. Her er historiefortelling, lokal identitet, logo og merkevare like viktig som for alle andre som skal overleve av å produsere småskalaprodukter og -tjenester i høykostlandet Norge. Skal lokalmat bli lønnsomt, må vi faktisk skape større betalingsvilje for denne maten enn for billige industriprodukter som kun konkurrerer på pris og distribusjon. 

Så hvordan forklare forskjellen på en gründerkåring og en produktkonkurranse? Som bildet viser: Møtet i juryen denne uken avdekket et stort engasjement for de mange typene innovasjon som finnes. Her er de mange innovasjonsområdene beskrevet av innovasjonsfirmaet Doblin, entusiastisk forklart av Nationens Irene Halvorsen og meg selv. Det er Bernt Bucher Johansen i Hanen som har tatt bildet. 

Årets Lokalmatgründer en en pris som er innstiftet av næringsorganisasjonen Hanen, Nationen og Norgesgruppen. I 2017 skal jeg for tredje gang være leder for juryen som plukker ut de nominerte. Selv kåringen skjer gjennom avstemming som alle kan være med på.

Det kommer mer informasjon om kåringen av årets lokalmatgründer 2017 og hvordan du kan nominere kandidater nærmere sommeren. Her kan du lese litt om fjorårets kåring så lenge! 

Styrearbeid – risikofaktorer og faresignaler når noe er galt

Ønsker du deg styreerfaring? Styrearbeid kan være noe av det mest inspirerende du kan drive med, men du skal holde tunga rett i munnen når driften ikke er under kontroll. 

Jeg fikk mitt første styreverv da jeg var 15 år. Etter at jeg sluttet i fast heltidsjobb for to år siden og ble frilanser, bruker jeg nå mye av min arbeidstid på styrearbeid. Gjennom mange år som politisk engasjert og samfunnsengasjert har jeg vært med i mange veldig ulike styrer, som privatperson eller gjennom jobber jeg har hatt. Jeg har gjennom årene sittet i flere styrer som har måttet gripe inn i problemer med økonomi eller andre forhold ved driften. I noen bloggartikler framover tenkte jeg å dele noen av mine erfaringer med styrearbeid. Dette er første artikkel. Den tar for seg noen risikofaktorer (ikke alle!) knyttet til ulike drifts- og finansieringsformer og faresignaler man bør følge med på som styremedlem. 

Styrearbeid er spennede og lærerikt. Som styremedlem slipper du unna daglige trivialiteter i driften og kan konsentrere deg om overordnede strategiske og økonomiske forhold. Styret er også daglig leder viktigste sparringspartner og støttespiller i hennes eller hans arbeid. Men det er først når ting ikke går som de skal, at det blir virkelig utfordrende å jobbe i et styre. Det er også da styret og dets kompetanse og handlekraft som kollegium blir testet. Styret skal og må overvåke den daglige driften og gripe inn hvis administrasjonen ikke skjøtter sine oppgaver slik den skal. Det er styret, ikke daglig leder, som står ansvarlig for driften og økonomien overfor generalforsamlingen. Hvis selskapet mister kontroll med økonomien, er styret ansvarlig for å gripe inn og sette iverk tiltak for å få kontroll. I ytterste fall er styrets medlemmer personlig ansvarlige for økonomiske tap, dersom de ikke har gjort jobben sin og sikret god økonomisk drift i selskapet. Det går fram av Aksjeloven. Forholder du deg passiv mens egenkapitalen går tapt og det opparbeides gjeld fordi selskapet driver for kreditors regning kan du altså bli dømt til å betale erstatning fra egen lomme, hvis selskapet skulle gå konkurs og det ligget udekkede krav i boet. Det hjelper ikke nødvendigvis å vise til at du ikke fikk informasjonen du skulle. Som styremedlem skal du etterlyse informasjon om den økonomiske driften, hvis du ikke får god nok rapportering om utviklingen i økonomien. 

Min erfaring med styrearbeid er fra både fra store og mindre virksomheter med begrenset størrelse på budsjetter og administrasjon. Jeg var for mange år siden styremedlem i Statens Lånekasse for Utdanning og jeg sitter nå i styrene i to av de store, sammenslåtte museumsorganisasjonene, Vest-Agdermuseet og Anno Museum (museene i Hedmark). Jeg sitter blant annet også i styrene i Reisemål Hardangerfjord og Destinasjon Røros. Jeg har gjennom årene jobbet med alt fra bittesmå lag og foreninger til store og profesjonelle administrasjoner. Disse møter selvsagt sine styrer på ulik måte, men de samme hovedprinsippene skal likevel gjelde. Samme prinsipper for god økonomistyring og kontroll med driften gjelder også for stiftelser og lag og foreninger som for AS-er, selv om lovverk og regelverk kan være noe ulikt.

Etter å ha jobbet i flere styrer som har måttet rydde opp i økonomi eller administrasjon i mindre virksomheter som har fått problemer, har jeg merket meg noen risikofaktorer man fra styret bør holde spesielt godt øye med:

 • Man driver arrangementer eller har prosjekter med veldig stor omsetning i forhold til virksomhetens samlede størrelse. Virksomheten har ikke reserver eller buffer til å tåle inntektssvikt eller kostnadssprekk i arrangementet eller prosjektet.
 • Stor prosjektportefølje i forhold til ordinær drift. Prosjekter og jakt på prosjektmidler drar virksomheten ut av kurs og kan overstyre de egentlige hovedprioriteringene.
 • Prosjektansatte går over i faste stillinger og man pådrar seg et høyere kostnadsnivå og dyrere administrasjon enn grunnfinansieringen kan bære.
 • Virksomheten er finansiert av usikre bevilgninger på offentlige budsjetter og får ikke informasjon om økonomiske rammer før et stykke ut i driftsåret. Da er det for sent å kutte kostnader med helårsvirkning, hvis man tildeles mindre midler enn forventet.
 • Stram likviditet gjennom året på grunn av lav egenkapital. Dette løses med vedvarende bruk av kassakreditt som i realiteten er et (ulovlig) lån. En meget farlig situasjon.
 • Konkurranse, konflikter eller kompetansestrid internt i organisasjonen eller overfor samarbeidspartnere som griper inn i finansiering av drift og/eller prosjektøkonomi. 
 • Daglig ledelse med kompetanse og fokus på virksomhetens hovedoppgaver, men ikke på økonomi og administrasjon. Slike ledere kan i noen tilfeller overse faresignaler eller forsømme økonomistyring og skyve problemer foran seg.
 • Sviktende regnskapsfunksjon. Små virksomheter uten egen økonomimedarbeider, controller og lignende kjøper gjerne regnskapstjenester fra et eksternt firma. Hvis leveransen er dårlig, man gjør hyppige skifter eller regnskapene ikke kommer i tide, kan det være et alvorlig faresignal. Manglende oversikt over økonomien gjør det umulig for styret å gjøre jobben sin, og man styrer i realiteten i blinde. 

Er ett eller flere av forholdene over til stede, kan det være et alvorlig problem, selv om ikke alltid trenger å være det. Usikker finansiering er eksempelvis en situasjon mange virksomheter må leve med. Styrets ansvar er likevel å sørge for at budsjetter og bemanning ikke er så optimistisk lagt opp at man går på store tap eller underskudd hvis tildelingene man håper på uteblir. I senere innlegg har jeg tenkt å gå litt nærmere inn på hvordan man kan angripe noen av problemstillingene ovenfor. 

Edit: Mange skrivefeil fra utkastfasen dukket opp igjen fordi en gammel versjon av innlegget overskrev den redigerte og innlegget måtte redigeres og rettes på nytt. 

Ubevisst eller bevisst inkompetent?

Den dyktigste lederen er den som er fullt klar over at hun eller han ikke kan alt. Og som synes det er helt greit!

Jo mer jeg lærer, jo mer forstår jeg at jeg ikke kan. Misforstå meg rett: Jeg roser ikke ledere som er såre fornøyd med middelmådighet eller å mangle kompetanse til å få jobben gjort godt nok. Jeg hadde en slik sjef en gang og ble sprø av det. Men i et samfunn i rask endring er god metodisk tilnærming og evne til å identifisere kompetansebehov og tilegne seg nye ferdigheter et bedre verktøy enn å prøve å dekke alle kompetanseområder en gang for alle. I morgendagens samfunn er ingen utlært, og det er faktisk helt greit. 

For mange moderne organisasjoner og smarte folk er det jeg skriver om nå å sparke inn åpne dører. Men det overrasker meg stadig hvor raskt man kan falle inn i noe vante, trygge mønster, snu bunken og glemme å stille kritiske spørsmål til jobben man selv gjør. En av grunnene til at jeg liker best å jobbe med team som består av folk med flere fagbakgrunner og profesjoner, er at slike team har færre “blinde flekker”. Mens en jurist ser verden på sin måte, en humanist på sin og en økonom på sin, er min erfaring at ingen profesjon dekker alle behov i en moderne organisasjon. Jo mer allsidig kompetanse man klarer å sette sammen, jo sterkere står man. Og jo flere metodiske tilnærminger man dekker til sammen, jo større er sjansen for at man sammen nærmer seg oppgaven på best mulig måte. 

Det er mye man kan si om godt teamarbeid, men i dag var det altså begrepene bevisst og ubevisst inkompetent jeg ble minnet om, som assosiasjon til en Facebooktråd som introduserte begrepet ubevisst forutinntatthet. Spørsmålet man stiller seg for å gå fra ubevisst til bevisst inkompetent er noe i retning av dette: Har vi virkelig all kompetanse vi trenger for å løse oppgaven? Er det problemer her vi ikke forstår at vi har, eller ligger det muligheter her vi ikke er oppmerksom på? Poenget er ikke at svaret alltid skal være at man mangler noe. Men det er en sunn vane å ikke alltid anta at vi har all kompetansen vi trenger. Spesielt når vi skal gjøre noe nytt eller noe vanskelig. Kanskje til og med noe vi har prøvd på før uten å lykkes helt. Jeg er hellig overbevist om at team og ledere som er oppmerksom på egne begrensninger gjør en bedre jobb. Når du ikke legger prestisje i å kunne og vite alt, kan du erstatte usikkerhet med nysgjerrighet og åpenhet for andre tilnærminger enn din egen.  

Disse begrepene lærte jeg på et kurs i prosjektarbeid i regi av Virkes nettverk for administrasjonsledere i museene for noen år siden, og de traff midt i blinken for hvordan jeg liker å jobbe i team. For meg er slike begreper og tenkemåten de representerer geniale verktøy bli oppmerksom på kompetansebehov man ikke visste man hadde, hos seg selv eller i et team. Som leder vil man ofte ikke ha all kompetansen som trengs i organisasjonen, på avdelingen eller i teamet selv. Så vil noen spørre: Vil folk virkelig se og innrømme at de er inkompetente? Javisst, mange vil kunne gjøre det. Spesielt hvis man jobber på en måte hvor det å kvalitetssikre at man har riktig kompetanse er dagligdags og ikke innebærer kritikk av noen man jobber med. Selvsagt er det mye bedre på være bevisst inkompetent enn ubevisst inkompetent. Det gjør det mulig å hente inn eller bygge kompetansen man mangler og ikke minst unngå gale beslutninger eller handlinger på grunn av feil vurderinger. 

Hva så når dette blir vanskelig? Manglende evne til å innse egne begrensninger og skyldes gjerne usikkerhet. Usikre folk kan bli defensive, spesielt hvis de ikke ønsker å innrømme at de er usikre. Det gir blinde flekker som kan gjøre stor skade. Arbeidstakere som føler seg usikre eller som har opplevd å mislykkes kan trenger lederstøtte og individuell oppfølging. For teamets del er nøkkelen å skape en åpen tillitsfull kultur hvor det er like udramatisk å flagge hva man ikke kan som hva man kan. Så enkelt, så genialt og noen ganger så utrolig vanskelig. Akkurat som ledelse og samarbeid ellers, med andre ord. Ha en god onsdag!

Jeg er blitt styremedlem i Vest-Agder-museet! 

Nylig fikk jeg en hyggelig henvendelse med spørsmål om jeg var ledig for et styreverv. Da jeg hørte hva saken gjaldt, var det ikke vanskelig å si ja. Jeg er blitt styremedlem i Vest-Agder-museet!

 Museene i Norge er de siste årene slått sammen til større enheter gjennom museumsreformen. Dermed er museene nesten som en slags små konserner å regne. Vest-Agdermuseet består av ni spennende virksomheter: Kristiansand museum, Gimle Gård, Odderøya museumshavn, Kristiansand kanonmuseum, Setesdalsbanen, Mandal museum, Sjølingstad Uldvarefabrik, Lista museum og Flekkefjord museum.

Styrearbeid er noe av det vanskeligste og det mest interessante jeg driver med. Strategiarbeid er ekstra morsomt, men også de løpende sakene knyttet til best mulig daglig drift er givende og gir mulighet til å tenke både prinsipielt og overordnet samtidig som beslutningene skal være praktisk gjennomførbare. Styret er arenaen hvor toppledere med stort ansvar i hverdagen – og det kan være ensomt – forankrer strategi og prioriteringer. Styret skal og kan være støtte, diskusjonspartner og korrektiv i lederens daglige arbeid og aller viktigst: Styret skal sikre at virksomheten jobber best mulig med sitt formål på vegne av eierne av virksomheten og er riktig organisert for formålet med driften.

Men hvordan skal styret jobbe for å gjøre dette på en best mulig måte?  En ekstra bonus ved å drive styrearbeid er at jeg er med på å gjøre disse avveiningene sammen med andre styremedlemmer, som har en helt annen bakgrunn enn meg selv. Det er utrolig fascinerende hvordan ulik bakgrunn og fagkompetanse og hvem og hva du representerer, gjør at du automatisk vil angripe en sak ulikt. Jeg har lært utrolig mye om ledelse og strategi gjennom å sitte i ulike virksomhetsstyrer i over 20 år. I slutten av april er første møte i det nye styret i Vest-Agder-museet. Da får jeg mulighet til å bli bedre kjent med både museet, administrasjonen og resten av styret. 

Etter å ha blitt kjent med museumssektoren gjennom jobben min som direktør i Hovedorganisasjonen Virke, der jeg var fra fra 2008-2015, var det altså ikke vanskelig å si ja til akkurat dette styrevervet. Jeg er veldig begeistret for utviklingsarbeidet som drives på Sørlandet gjennom klyngeprosjektet Arena USUS. Dette er et samarbeid hvor reiselivet og kulturaktørene i regionen samarbeider om å styrke sin konkurransekraft. Tiden er forbi da hotellene trodde gjestene kom til en destinasjon på grunn av selve hotellet. Men det er faktisk litt krevende å samarbeide når man er veldig ulik!

Dyreparken, et byhotell, en rockefestival og et museum har helt ulik organisering, forskjellig eierskap og de som jobber i virksomhetene har vidt forskjellig bakgrunn og kompetanse. Det geniale med prosjekter som USUS, er at det gir et rammeverk for å drive felles utviklingsarbeid til tross for disse ulikhetene. Selv om museene ikke har reiseliv og det å tjene penger som sitt hovedformål, er det et viktig virkemiddel for å utvikle sektoren av de lykkes som besøksmål for både turister, skoleelever og lokalbefolkning. I tøffe økonomiske tider med trange offentlige budsjetter skader det heller ikke å styrke sin evne til egeninntjening, så man har mulighet til å investere i egen utvikling. Alt dette kan man få til hvis museene finner sin plass i reiselivet og til og med tjener litt penger på det. Da trengs det profesjonalisering av denne sektoren, som ellers kan være litt tradisjonell. Selv om det finnes museer i Norge som er rene turistmaskiner, har mange en del å gå på når det gjelder å profesjonalisere sitt arbeid med reiselivet. Det vet museene selv bedre enn noen. Jeg tror klyngeprosjekter som USUS, hvor reiseliv og kultur samarbeider, er en av de aller beste måtene å jobbe med disse temaene på. 

Etter å ha jobbet med slike spørsmål fra posisjonen som direktør for reiseliv og kultur i Virke i mange år, blir det utrolig spennede å se hvordan verden ser ut fra styret i et museum som driver mange viktige besøksmål i sin region. Jeg gleder meg!