Om meg

Portrett av Hilde SolheimHilde Charlotte Solheim Tidligere direktør for reiseliv og kultur i Virke med bred erfaring fra pressearbeid og politisk påvirkningsarbeid.

Mangeårig journalist og med variert erfaring som styremedlem og styreleder. Mye brukt foredragsholder innenfor temaer som opplevelsesøkonomi, næringsutvikling, kulturnæringene, innovasjon, ledelse og egenledelse og natur- og miljøvern.

Hundeelsker, utstyrsfreak, jeger og fisker. Elsker vesker og sko. 

Mye av min tid går med til styrearbeid. Jeg sitter i seks ulike styrer innenfor reiseliv (Destinasjon Røros og Reismål Hardangerfjord), natur (Norsk Natursenter Eidfjord), kultur (Anno Museum og Vest-Agdermuseet) og matkultur (Stiftelsen Geitmyra Matkultursenter for barn). Jeg er også leder for juryen for Årets Lokalmatgründer, en pris som er etablert av avisa Nationen, Hanen og Norgesgruppen.

Jeg får mange henvendelser om foredrag og holder jevnlig innlegg innenfor temaer som reiseliv og kultur, lokalmat og reiseliv, innovasjon og forretningsutvikling i reiseliv og kulturnæringer, natur og miljøvern, likestilling og ledelse. Jeg har også en del små og store oppdrag for bedrifter og organisasjoner som trenger prosesstøtte til politiske strategier eller presse- og mediestrategier, debattlederne og møteledelse. Utover dette skriver jeg en del artikler om jakt, fiske og friluftsliv.

Jeg har bred erfaring med mediehåndtering, strategisk kommunikasjon og politisk påvirkning. Som mangeårig ungdomspolitiker, politisk journalist og nyhetsjournalist og ansatt i hovedorganisasjonene i norsk næringsliv (NHO Reiseliv og Hovedorganisasjonen Virke) har jeg god oversikt over politiske prosesser og et stort kontaktnett i media og samfunn.
Min profil på Linkedin inneholder utfyllende informasjon om nåværende og tidligere jobber, verv og engasjementer.
Henvendelser om oppdrag kan rettes til hildecs(at)gmail.com eller 90656887.